Mindenki Valamire

A Váci Tankerületi Központ 2017-2022. közötti időszakra vonatkozó köznevelés fejlesztési tervében az innovatív fejlesztés támogatása, új módszertan alkalmazása és az alkotó pedagógia megteremtése kiemelt célként került megfogalmazásra. A fejlesztési terv kidolgozásával egyidejűleg a Szobi Fekete István Általános Iskola és tagintézményei vezetését 2017 szeptemberétől egy új intézményvezető vette át, aki szemléletében újító, a 21. század követelményéhez igazodó modern iskola kialakítását tűzte ki célul.

A tankerületi és az intézményvezetői fejlesztési és fejlődési irány egyfelé mutatott, így 2018 tavaszán az intézményvezető ötlete alapján és közreműködésével a Váci Tankerületi Központ szakmai főosztályán kidolgozásra került egy, az alkotó pedagógiára épülő, több intézményt magába foglaló jógyakorlat, amely az Alkotó Műhelynevet kapta.

A műhely létrehozásának célja egy olyan, alkotó pedagógiai tanulási tér kialakítása, amely támogatja, hogy a tanulók a tanév során három-négy projekthét keretén belül a tantervbe szervesen illeszkedve valós és életszerű feladatokat (problémákat, kérdéseket) oldjanak meg korszerű eszközökkel. A projekthetekre már kidolgozott, illetve a későbbiekben kidolgozásra kerülő további tananyagok érintik a NAT-ban kijelölt összes műveltségterületet, segítve ezzel az interdiszciplináris tanulási folyamatok kialakítását.

A megvalósítás helyszínéül Kóspallag települést választottuk, ahol a község iskolája alsó tagozaton 13 fővel – a Szobi Fekete István Általános Iskola telephelyeként - működik. A nyolc osztályos iskolaépület egy része üresen állt, mely lehetőséget teremtett terveink megvalósítására. Szob járás települései – KMR térség lévén pályázati források híján – kevés fejlesztési forrással rendelkeznek; a települések iskolái – mind infrastrukturális, mind módszertani szempontból - lényegesen elmaradottabbak a budapesti vagy a vidéki iskolákhoz képest, a tanulóknak – tapasztalataink szerint – kevesebb lehetőségük van. Felzárkóztatásuk és esélyegyenlőségük megteremtése és biztosítása szükségessé és elkerülhetetlenné vált.

A projekt megvalósításához mind infrastrukturális, mind szakmai téren többletforrás bevonására volt szükség, melynek egy részét a Klebelsberg Központ által, a tankerületi központok számára kiírt pályázat elnyerésével biztosítottuk. A hiányzó forrást a tankerületi központ saját költségvetéséből egészítette ki.

A projekt összköltsége megközelítőleg 9 millió forint volt.

Infrastruktúra

Az Alkotó Műhely kialakításához az iskolaépület nem használt szárnyában található három tantermet újítottuk fel – festés, padlóburkolás, elektromos hálózat felújítás és bővítés, tűzvédelmi rendszer kialakítása, informatikai hálózat kiépítése.
A teljes iskolaépület tavasszal az önkormányzat által elnyert KEHOP projekt keretében új nyílászárókat, szigetelést és napelemes energiaellátást is kap.
A termek bútorzattal történő felszerelését az iskola meglévő használt bútorzatával biztosítottuk.
A szakmai munka megkezdéséhez a nyár és ősz folyamán vásároltunk:
·     Kézi faipari gépeket, dekopír fűrészt, csavarbehajtót, kézifűrészt
·     Elektromos gérvágót
·     Gépi lombfűrészt
·     Munkapadokat
·     Kézi szerszámokat, csavarhúzót, vonalzót, melegragasztó pisztolyt
·     3D nyomtatót
·     Mikrovezérlőket
·     Elektrotechnikai alkatrészeket
·     Forrasztó állomást.
 
A műhely fejlesztéséhez a meglévő eszközök darabszámbeli bővítésére, valamint további eszközökre (rezgő csiszológép, oszlopos fúrógép, elektromos gyalu, lézervágó, varró-hímző gép, oszcilloszkóp, labortápegység, projektor számítógépek, tabletek) lesz szükségünk, melyeket önerőből, támogatásból és szakmai együttműködések kialakításával fogunk beszerezni.

Műhelymester

A műhelymester kiválasztása folyamatban van, várhatóan márciustól lesz vezetője az Alkotó Műhelynek.
 
Szakmai-innovatív fejlesztés:
 
Az alkotó pedagógián alapuló tanulás-tanítás folyamatának bevezetését és megteremtését az alábbi ütemezéssel valósítjuk meg.
 
1.    Nulladik lépcsőben megkezdtük a pedagógusok és az érintett intézmények felkészítését ennek az újszerű, modern, és még számukra ismeretlen pedagógia elfogadására, elsajátítására. Ennek érdekében:
-      az Iskola bekapcsolódott a KAP pilot alapprogramba, melybe a nevelőtestület nagy része együttesen vesz részt;
-      2018 tavaszán Dr. Bajzáth Angéla - a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ kollégája, az ELTE Neveléstudományi Tanszékének adjunktusa - irányításával és mentorálásával intézményfejlesztést támogató munkát kezdtünk meg;
-      2019 februárjától bevontuk az érintett intézmények pedagógusait a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) fejlesztési csoportja által – speciálisan e programhoz részünkre - kínált pedagógus továbbképzésbe.
 
2.    Első lépcsőben a kialakított és felszerelt Alkotó Műhelyben két projektmunka megvalósítására van lehetőség – projekt napok vagy projekt hetek keretében a Szobi Fekete István Általános Iskola és három tagintézménye tanulói részére. A projekt keretében kidolgozásra került „Mini üvegház” és „Irány a Mars” projektek az alkotó pedagógia módszertanára épülve fejlesztik a tanulók alapkompetenciáit, a szociális készségeit, tantárgyi tudását, együttműködési és konfliktuskezelési képességeit.
 
3.   Második lépcsőben további olyan projektek kidolgozását tervezzük, amelyek lehetővé teszik az epochális vagy tömbösített oktatást is, azaz úgy fejlesztjük az adott projektet, hogy azzal elérjük a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását és/vagy a tantárgyközi oktatást is. A projektmunka során – az Alkotó Műhelyben – lehetősége van a pedagógusnak a tantárgyi tudás értékelésére is, mellyel a számonkérés is gyakorlatiasabbá válhat.
A fenti elemeket és módszertant magába foglaló pedagógiai program és az Alkotó Műhelyben eltöltött hét termeti meg a lehetőségét annak, hogy a tanulók és a pedagógusok az alkotó munka során folyamatosan sajátítsák el a kötelező tananyagot és a tanmenet időbeosztásának megfelelően haladjanak a tantárgy tanulásával-tanításával is.
A tapasztalati úton történő ismeretszerzés és az élményalapú oktatás az Alkotó Műhely pedagógiai alapjai.
 
4.    Harmadik lépcsőben erdei iskola keretében szeretnénk megteremteni a lehetőséget arra, hogy más, a tankerületünkön kívüli iskolák is kipróbálják projektjeinket, Alkotó Műhelyünket.
 
5.    Nyáron táborokat szervezünk – melyek első körben a tankerületünkhöz tartozó iskolák tanulói számára nyitottak, a későbbiekben azonban minden érdeklődő számára lehetőségként állnak majd.
 
6.    Az Alkotó Műhelyben meghatározott rendszerességgel (kéthavonta egy alkalommal) családi napokat tervezünk, amely során irányított projektmunkában dolgozhat együtt a család minden tagja.
 
7.    Hosszú távú célunk egy olyan működőképes élmény-és tapasztalati alapú oktatási tér megalapozása, amely egyben mintaként  és bázisintézményként is szolgálhat az ország valamennyi tankerületi központja és egyéb fenntartója számára.
 
Távolabbi célok
 
A köznevelés mellett fontosnak tartjuk a szakképzés népszerűsítését és előmozdítását, a tanulók (és szüleik) segítését és megfelelő felkészítését a pályaválasztásra.
Az alkotó műhelyben és táborban mindenkinek lehetősége lesz megismernie önmagát, képességeit, a közösségben hasznos és értékes szerepét. Szeretnénk megmutatni, hogy mindenfajta (szellemi vagy fizikai) munkának értéke van és hogy mindenki jó valamiben. Hisszük, hogy önbizalommal, önbecsüléssel, reális önértékeléssel mindenki magának megfelelő pályát választhat, amely önmaga és a  teljes társadalom megelégedésére szolgál. Az Alkotó Műhely működésében komoly szerepet szánunk a szakképzésnek is, együttműködést tervezünk a szakképzési intézményekkel és a Piarista szakképző iskolákkal is.   

Együttműködés
 
Szakmai együttműködés keretében folyamatosan és rendszeresen dolgozunk: 
 
1.    Dr. Bajzáth Angélával a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ kollégájával, az ELTE Neveléstudományi Tanszékének adjunktusával az intézményfejlesztés és tananyagfejlesztés területén;
2.    Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) fejlesztési csoportjával, akik az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából hasonló projekten dolgoznak a felsőoktatásban; valamint
3.    a Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziumával, akik a műhely-és nyári szakmai gyakorlatuk terhére – segítőként és mentorként - vesznek részt az alkotó tevékenységekben.
 
2019. március hónaptól az Alkotó Műhely tesztüzemben működik, a hivatalos megnyitóra 2019. április második felében kerül sor.

 

Vác, 2019. február 18.
                                                                                          Tisztelettel és üdvözlettel:
 
 
                                                                                                                                 Verebélyi Gábor Ákos
                                                                                                                                  tankerületi igazgató
                                                                                                                                              s.k.