Barcsay Jenő Általános Iskola

A Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola (2000 Szentendre Kálvária út 18.) alapfokú köznevelési intézmény. Nyolc évfolyamon zajlik a tanulók nevelése, oktatása.
Iskolánk 1979 óta működik, a környező települések és Szentendre egyik legnagyobbintézményeként.

Lakótelepi környezetben fekszik, de az utóbbi években a lakótelepi iskola jelzőtől sikeresen eltávolodott. Változatos és eltérő társadalmi, szociális és kulturális háttérrel rendelkező családok gyerekeinek kínál megfelelő tanulási lehetőséget.
Iskolánk jelentős sikereket ért, ér el a tehetséggondozás terén az emelt matematika és angolnyelv oktatásában.

Speciális jellemzője elfogadó, befogadó szemlélete.
A nagy tanulólétszámból következően a különböző tanulási problémákkal küzdő gyermekek nagyobb számban fordulnak elő, mint egy átlagos méretű iskolában. Az első között vállaltuk avárosban a sajátos nevelésű igényű gyermekek integrált oktatását. Az elmúlt 10 évben igazi inkluzív iskolává nőttük ki magunkat; köszönhetően pedagógusaink nyitottságának, módszertani felkészültségének, felzárkóztatást segítő mentalitásának.
Az intézmény fizikai adottságai nagyon kedvezőek. Világos osztálytermek, tágas zsibongók, tornaterem, több kisebb tornaszoba, szaktantermek, könyvtár, színházterem, megfelelő mértékű IKT felszereltség támogatja a pedagógiai munkát. Az iskola épületének szomszédságában lévő városi uszoda minden tanuló számára úszásóra lehetőségét kínálja.