Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

A kezdetek
Az 1945-ös év előtt Szentendrén nem volt gimnázium. A katolikus egyházközösség szervezésében 1938-tól működött egy magántanfolyamból továbbfejlesztett 8 osztályos gimnáziumi tanfolyam. 1947-ben, miniszteri rendelet alapján a gimnáziumi tanfolyamot átszervezték gimnáziummá. Az új gimnázium fenntartója a szentendrei katolikus egyházközség lett. 1948-ban államosították az iskolát, megszüntették a 8 osztályos rendszert. Így működött két évig, majd 1950-ben, a felsőbb állami és egyházi szervek megegyezése alapján a Ferences rendet bízták meg a gimnázium vezetésével.

Állami gimnázium Pest megyében csak Vácott működött, de az nagy távolságra voltn Szentendrétől és a szentendrei járástól. A legközelebbi Budapesten a Csokonai és a Martos Flóra gimnázium volt. A szentendrei tovább tanulni vágyó gyerekeket többnyire ez utóbbiba íratták be. A bejárás azonban igen hosszú időt vett igénybe. Felmerült hát az igény, hogy Szentendrének legyen egy olyan gimnáziuma a Ferences gimnázium mellett, ahová a más felekezetű vagy nem vallásos szülők is beírathatják gyermeküket. 1955-ben Szentendre megkapta a lehetőséget egy állami gimnázium létesítésére.

A Szentendrei Állami Általános Gimnázium 1955. szeptember 1-jén kezdte meg működését a Bajcsy-Zsilinszky úti Általános Iskola épületében. Két gimnáziumi osztály indult, egy reál és egy humán tagozatú. A gimnáziumnak 5 tanára és 52 tanulója volt, az igazgató Dr. Mikulási Béla. Két év múlva a gimnázium átköltözött a volt református polgári iskola épületébe. Itt 4 tanterem és egy előadóterem állt a tanulók rendelkezésére. Természetes, hogy ez a gimnázium számára nem volt elegendő, ezért megindultak az új iskola építési munkálatai.

Az 1959/60-as tanévre elkészült az új gimnázium épülete, amelyet igen esztétikusan hozzáillesztettek a régi polgári iskola épületéhez. Az új épületben 8 osztályterem, 1 előadóterem és könyvtár került kialakításra.

A gimnázium igazgatója 1960. január 6.-án a Művelődésügyi Minisztériumhoz írt levelében kéri a gimnázium "Móricz Zsigmond Állami Gimnázium Szentendre" elnevezésének engedélyezését. Indoklásában az igazgató a következőket írta: "Leányfalun és Szentendrén jelentős a Móricz Zsigmond iránti tisztelet és megbecsülés. Móricz Zsigmond életének jelentős részét itt töltötte, kiemelkedő alkotásainak sorát itt írta."

Az ünnepélyes iskolaavatásra és névadó ünnepélyre 1960 április 4-e alkalmával került sor. Az iskolának ebben a tanévben 15 fős a tantestülete és 202 a tanulói létszám.