LINKEK, GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Az Oktatási Hivatal módszertani ajánlása:

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre

Office 365 segédlet:

Office 365 az iskolai gyakorlatban

Néhány tanuló rendelkezésére nem áll technikai eszköz a digitális tanrend megvalósulásához.

Ajánlásunk szerint az iskola szervezésében vagy az illetékes települési önkormányzatok segítségével papír alapú dokumentum formájában kell biztosítani a tananyagot a tanuló számára (lehetőség szerint a tanuló lakóhelyén, postaládájába). Nyilvánvalóan felmerülhet további kérdés – a visszacsatolás (elkészült munka pedagógushoz jutása), értékelés kapcsán, melyet hasonló módon, megfelelő ütemezéssel lehet megoldani.

Természetesen az előzőekben vázolt megoldás mellett bármilyen más, a tankötelezettséget – a személyes megjelenés nélkül – támogató, egyéb lehetőség is alkalmazható.

Az esetleges gyerekfelügyeletet naponta hány órától, hány óráig kell ellátni?

A gyerekfelügyeletet szükség szerint, és csak a legindokoltabb esetben javasoljuk biztosítani. Minden esetben hívjátok fel a szülők figyelmét, hogy a vírus terjedésének megakadályozása a személyes kapcsolattartás mellőzésével, az izolált környezetben biztosítható.  A kormányzati ajánlások szerint indokolt esetnek tekinthető különösen az egészségügyi szolgáltatók, kormányhivatalok, polgári védelem területén dolgozók gyermekeinek esete. Természetesen  - további kormányzati korlátozásig - kötelezni nem lehet senkit, hogy gyermekének  otthon biztosítsa a felügyeletet, de nyugodtan hívjátok fel a figyelmet a közérdek védelmére. Amennyiben olyan család jelzi, hogy ügyeletet igényel, ahol a szülő biztosan otthon van, figyelemmel arra, hogy csak indokolt esetben lehet igénybe venni, álláspontom szerint visszautasíthatjátok.

Egyébként főszabályként az iskola hazirendjében foglaltak szerint kell az ügyeletet biztosítani. 

A napközis kollégáknak jelen helyzetben milyen feladatot lehet adni, illetve a KRÉTÁBAN a feladataikat hogyan rögzítsük?

A napközis kollégák is bevonhatóak a tananyagok előkészítésébe ,a digitális oktatásra való átállásba, feladatok és linkgyűjtemények felkutatásába, ötletelésbe. A Krétába pedig a valóságnak megfelelően rögzíthetitek feladataikat. Speciális helyzet, nyilván egyedileg kell/lehet kezelnetek. Igyekezz biztosítani az egyenletes feladatmegosztást pedagógusaid között. Mindiog lesz, aki jobban húz és olyan is, aki kevésbé. Ezt mindannyian tudjuk.

A Krétában hogyan dokumentáljunk mától? 

„Mi úgy gondoltuk a régi órarend szerint, naponként kisebb feladatokat adunk a gyerekeknek A szülők közül kevesen tudnak otthon segíteni, ezért nem tudunk nagy projektekben gondolkodni. Ezen kívül sok BTMS és gyenge intellektusú tanulónk van.”

Teljesen rendben van, így minden látszani fog a KRÉTÁ-ban.

A minősítések elhalasztódnak?

Az OH mindenkit értesített, hogy a minősítések elhalasztódnak.

Az egyéni tanrendben tanulók is kövessék a digitális tanrendet?

Amennyiben az egyéni tanrendes tanulókkal leegyeztetitek, akkor semmi akadálya, hogy ők is a digitális tanrend szerint tanuljanak.

Ha egy-egy napon a kolléga otthonról tanít, akkor az E-tankerben a munkába járásnál a munkanap költségelszámolás nélkül fület jelöljük?

Ha a kolléga otthonról  tanít, akkor munkanap költségelszámolás nélkül, ha pedig bemegy dolgozni, akkor költségelszámolással töltendő.

A Krétában a napközi, tanulószoba és a szakköri órák elmaradnak?

Igen, a napközinek, tanulószobának, szakkörnek jelen helyzetben nincs létjogosultsága.

A megbízási szerződéses kollégákkal kapcsolatos kérdések.

Intézményvezetői hatáskör a megbízási szerződések felülvizsgálata. Akinek érdemi feladatot tudsz adni, annak a megbízását nem kell felfüggeszteni.

A Kréta működése akadozik, ezért más kialakított felületen is továbbítjuk az anyagot a gyerekek és a szülők felé is.

A KRÉTA valóban túlterhelt, ezért örülünk, hogy igyekeztek más csatornákat is bevonni a tanulók és a szülők felé. A KRÉTA felületén a naplózást és a házi feladat funkciót (akár csak egy link erejéig) mindenképpen használjátok. Erről már ment ki levél, de még sokszor fogunk tájékoztatást küldeni.

AJÁNLÓ

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány lehetőséget, amely segítségre lehet a digitális munkarend során. 
Először egy segítő "sorvezető" a Nemzeti Pedagógus Kar híroldaláról:

Megfontolandó tanácsok a digitális munkarend idejére

További segítségek a különböző felületek használatában:

Google Classroom

Google Classroom - Tanártréning

Segédlet a tanulóknak - Classroom 4 percben

 

Office 365

Office 365 - Megmutatjuk, milyen jó lehetőség a digitális oktatás

Videócsokor a Teams használatához

Teams videóhívás, értekezlet létrehozása - forrás: Facebook, Online otthonoktatás

Feladat létrehozása a Teams-ben - forrás: Facebook, Online otthonoktatás

 

Egyéb

A Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szakmai Szolgáltató Intézményegység által javasolt anyagok

Videós prezentációkészítés

17 éves gimnazista ajánlata: Discort